Expertisebureau Helse Liefde

Loverboyproblemen

Wij bieden advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met loverboyproblemen en de gevolgen daarvan te maken hebben.

Meer informatie

 

Huiselijk geweld

Wij bieden advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij huiselijk geweld en de gevolgen daarvan.

Meer informatie

 

Eergerelateerd geweld

Wij bieden advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij eergerelateerd geweld en de gevolgen daarvan.

Meer informatie

 

Algemeen

Wij bieden advies en ambulante eerste lijnsondersteuning  aan slachtoffers,  ouders,  sociaal systeem en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met afhankelijkheidsrelaties te maken hebben en als  loverboyproblemen (mensenhandel), huiselijk geweld en eergerelateerd geweld worden aangemerkt.

Daarbij hebben wij een groot aanbod aan preventieprojecten omtrent afhankelijkheidsrelaties voor (basis)scholen, oudergroepen, professionals, etc. Deze zijn vooral gericht op loverboyproblemen. 

We bieden ook zorgaanbod of jeugdhulpverlening aan. Wij doen dit in onderaannemerschap met voor ons betrouwbare samenwerkingspartners.

Voor meldingen over loverboys of signalen bij mogelijk slachtoffers verwijzen wij door naar het meldpunt aanpak loverboys Limburg.

Wij bieden een groot aantal geaccrediteerde opleidingen en trainingen aan die gericht zijn op afhankelijkheidsrelaties. Uniek voor Nederland is een speciale tweedaagse geaccrediteerde opleiding voor professionals, die de vele aspecten van loverboyproblemen en de gevolgen behandelt. Tevens is vanaf oktober 2015 een nieuwe unieke bij- en nascholing ‘Gezinsbegeleiding bij loverboyproblemen‘ ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op het sociale systeem en de specifieke hulpverlening.

Daarnaast worden regelmatig geaccrediteerde opleidingen of trainingen over huiselijk geweld of eergerelateerd geweld aangeboden.

Meer informatie vindt u onder de pagina ‘opleidingen´.

 

Bekijk onze informatie film over loverboys

Bekijk het filmpje

Historie

Vanaf  de oprichting van stichting Manna bestond al veel aandacht voor loverboyproblemen hoewel hiervoor nog geen erkenning bestond. In 1997 werd door stichting Manna  het preventieproject ‘helse liefde’ ontwikkeld dat zich voornamelijk richtte op voorlichting aan scholieren, docenten en beroepsgroepen.

Door de samenwerking tussen Marlies Levels van Stichting Partners in Welzijn en Theo Hendrickx van Stichting Manna werd daarna veel baanbrekend werk verricht om bekendheid te geven aan het fenomeen loverboys en de vele negatieve gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving . De media heeft hieraan meerdere keren ruim aandacht besteed.

Gezien de uitbreiding aan werkzaamheden en belangstelling voor het project Aanpak loverboys Westelijke Mijnstreek´ werd op 6 april 2010 stichting Helse Liefde opgericht. De stichting heeft tot 1 januari 2018 voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van verbeterde samenwerking tussen organisaties , slachtofferhulp, gezinsondersteuning, advies en consultatie, wetenschappelijk onderzoek, preventieprojecten en professionele trainingen. Deze projecten kregen landelijke alsook internationale veel waardering.

Op 1 januari 2018 is de stichting Helse Liefde overgegaan in het expertisebureau Helse Liefde. Reden voor de wijziging was het bundelen van alle zaken waarin afhankelijkheidsrelaties voorkomen. Deze bleken tijdens de periode van stichting Helse Liefde steeds vaker voor te komen en leverden hun eigen specifieke problemen. Uiteindelijk werd besloten om alle kennis en mogelijkheden te bundelen en een expertisebureau op te richten. Hiermee kan het expertisebureau gerichter en efficiënter werken. Het expertisebureau valt bestuurlijk onder stichting Manna maar werkt autonoom.

 

image

Hoofdaccenten

 • ondersteuning en hulpverlening aan slachtoffers;
 • ondersteuning aan sociale omgeving;
 • advies, ondersteuning en professionele aan opleiding hulpverleners;
 • voorzien in wetenschappelijk onderzoek, preventiepakketten en opleidingen;
 • onderzoek en ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en projecten ter bestrijding van loverboyproblemen, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • stimuleren en ontwikkelen van goede netwerkverbindingen en samenwerking professionals.

Visie

De visie van ons is dat zij haar doelstellingen kan bereiken door:

 • het verlenen van advies en ondersteuning aan personen die betrokken zijn bij loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld  en om hulp vragen;
 • het organiseren van preventieve activiteiten gericht op loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • het verlenen van informatie en hulp aan ouders of betrokken sociaal systeem;
 • het ontwikkelen van programma’s en methoden van preventie en hulpverlening voor hulpverleners en andere professionals betreffende loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • het samenwerken met netwerkpartners ten behoeve van preventie en hulpverlening tijdens loverboyproblemen, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • christelijke hulpverlening een gelijkwaardige plaats in het Nederlands hulpverleningsaanbod bieden.

Doelstellingen

Helse Liefde heeft de volgende doelstellingen

Loverboyproblemen:

 • het voorkomen van slachtoffers van loverboys, door middel van voorlichting en preventie;
 • het bieden van ondersteuning en begeleiding aan ouders en/of gezinsleden van slachtoffers van loverboys enerzijds en de betrokken sociale omgeving anderzijds;
 • ondersteunen van professionals op velerlei gebied gericht op loverboyproblematiek en de negatieve gevolgen;
 • optimaliseren van samenwerking tussen organisaties en professionals;
 • het ontwikkelen en bevorderen van kennis en methodiek.

Huiselijk geweld:

 • het voorkomen van huiselijk geweld door middel van voorlichting en preventie;
 • het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers, daders en betrokkenen van huiselijk geweld;
 • ondersteunen van professionals op velerlei gebied gericht op huiselijk geweld en de gevolgen;
 • optimaliseren van samenwerking tussen organisaties en professional voor bestrijding van huiselijk geweld;
 • het ontwikkelen en bevorderen van professionaliteit door kennis en methodieken.

Eergerelateerd geweld:

 • het voorkomen van eergerelateerd geweld door middel van voorlichting en preventie;
 • het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers, daders en betrokkenen van eergerelateerd geweld;
 • ondersteunen van professionals op velerlei gebied gericht op eergerelateerd geweld en de gevolgen;
 • optimaliseren van samenwerking tussen organisaties en professional voor bestrijding van eergerelateerd geweld;
 • het ontwikkelen en bevorderen van professionaliteit door middel van kennis en methodieken.

 

Team

Het expertisebureau Helse Liefde bestaat uit een multidisciplinair team van professionals  die hun medewerking verlenen op verschillende terreinen. Hierdoor kan adequater ondersteuning  en kwaliteitsverbetering worden aangeboden.

Alle professionals zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen. 

De kennisgebieden en expertise zijn het ondersteunen en begeleiden van het slachtoffers en hun sociale systeem , het adviseren en trainen van professionals, ouders, verzorgers en organisaties of instellingen die met  afhankelijkheidsrelaties – aangemerkt als  loverboyproblemen, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld -in aanraking komen. 

Tevens hebben meerdere professionals deel aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe methoden en projecten.

Carla Stals

Eigenaar Expertisebureau helse Liefde Docent, Preventiemedewerker en Hulpverlener

Theo Hendrickx

Adviseur/ Docent/ Hulpverlener