Advies

Voor wie?

Iedereen die zich zorgen maakt over seksuele uitbuiting, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld kan contact opnemen met Helse Liefde.

De meeste mensen die contact opnemen met ons zijn slachtoffers, ouders van slachtoffers, ongeruste buren en vriendinnen, leerkrachten en zorgprofessionals.

Door wie?

Het team van Helse Liefde staat voor je klaar en legt altijd snel contact met je.

Wat doen we?

Met deze complexe problematiek is het vooral belangrijk om de rust te bewaren. Helse Liefde biedt deze rust. We bieden concrete handvatten en structuur in de chaos die vaak is ontstaan. We zetten duidelijke lijnen uit en bieden een luisterend oor, zonder te veroordelen. We helpen je altijd verder.

Is er meer nodig dan alleen advies en een eerste of tweede gesprek? Dan gaan we kijken naar de mogelijkheden die er zijn en wat aansluit bij de hulpvrager. We hebben afspraken met jeugd, wmo en ggz organisaties in Limburg en Brabant. Woon je verder in Nederland of België dan is online hulpverlening ook mogelijk.

Bieden jullie ook individuele begeleiding?

Wanneer dit nodig is kan Helse Liefde ook individuele begeleiding bieden aan meiden en jongens die dit is overkomen. Ons werkgebied is in principe in regio Limburg en Brabant, andere regio’s in overleg en eventueel online. 

We gaan jou helpen om te begrijpen waarom deze liefdesrelatie zo belangrijk voor je is en waarom je afhankelijk bent geworden van deze relatie.

We geven inzicht in hoe dit kan werken en hoe de mensenhandelaren werken. We versterken je zelfvertrouwen, je grenzen en werken aan gezonde seksualiteit. Je werkt aan autonomie en zelfwaardering. Dit kan middels gesprekken maar ook met lichaamsgericht werk, want niet iedereen houdt van praten. Soms zetten we bijvoorbeeld een therapiehond in, we gaan creatief aan de slag, we doen yoga of gaan de natuur in. Het is maatwerk. We werken altijd systemisch en kiezen geen kanten. Maar bovenal luisteren we naar je en gaan we aan de slag met wat voor jou belangrijk is.

Wat doen jullie voor ouders?

Bezorgde ouders kunnen bij ons terecht voor advies en hulp. Omdat we merken dat het soms lastig is om met je familie en vrienden te praten hebben we speciale oudergroepen opgezet. Hier doorbreken we het taboe en het isolement en krijg je (h)erkenning en support van andere ouders. 

Wil je je aanmelden voor een oudergroep? Neem contact met ons op.

We hebben geen contact met ons kind, helpen jullie ook?

Soms is een kind vermist, weggelopen of uit contact gegaan. We helpen ouders en verzorgers met educatie over de mensenhandel. Helse Liefde geeft psycho-educatie over overlevingsmechanismen en over de kwetsbaarheid van hun kind. Hier komt pedagogiek en opvoeding bij kijken. We vragen ouders dan een tegendraadse beweging te maken. Je oerinstinct is om je kind te beschermen. Soms ben je er misschien helemaal klaar mee (een overlevingsmechanisme). We leren ouders hoe ze met goede zelfzorg in relatie en verbinding kunnen blijven met hun kind. Hierbij is Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet vaak helpend. Ouders leren over escalatiespiralen en de window of tolerance, leren om het te delen in hun eigen netwerk. We praten over taboe, schuld en hoe je een vangnet om het kind heen kan bouwen.

Helse Liefde werkt altijd met het hele gezin. Ook broertjes en zusjes worden betrokken. we richten ons op het versterken van het gezin zodat er heling en herstel kan plaatsvinden.

Hoe helpen jullie professionals verder?

Lees verder bij Professionals.

Kosten

We helpen iedereen die contact met ons opneemt vooruit.

We kunnen een eerste advies geven op basis van een telefonisch contact.

Ouders staan wij altijd te woord en we helpen hen vooruit in een eerste telefonisch advies en mogelijke acties die zij kunnen inzetten. We maken indien nodig een tweede (online)afspraak.

De kosten voor dit eerste advies en tweede (online)afspraak aan ouders is kosteloos. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de juiste (vervolg)hulp wordt ingezet en dragen daar graag ons steentje aan bij.

(Vervolg)hulp door ons kan geregeld worden en is in overleg op: eigen kosten, op offertebasis, een maatwerktraject of via een indicatie van de gemeente in onderaannemerschap van een hoofdaannemer. (Jeugdwet en WMO).
We kunnen indien gewenst samen mogelijkheden bespreken.

Professionals kunnen een consult aanvragen via onze website.

In afstemming met regio’s/ gemeenten kan Stichting Expertisebureau Helse Liefde verschillende facetten van hulpverlening op maat uitwerken en aanbieden. 

Denk hierbij aan:

  • Expertise ontsluiten op gecontracteerde aanbieders in de vorm van consultatie.
  • Brede veiligheid- en casusanalyse, zowel slachtoffer en omgeving en dader en omgeving.
  • Casusregie; in afstemming met het toegangsteam van gemeente zorgen voor regievoering op deze complexe casussen met als doel effectieve behandeling, organiseren van nazorg en vanuit breder perspectief ook aandacht voor daders en in samenwerking met veiligheidspartners verbanden bloot te leggen om terugval te voorkomen.
  • Hulpverlening gericht op: veiligheid, de-escaleren, verdieping en individuele en contextuele/systemische hulp met als basis Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet.
  • Oudergroepen/ netwerkgroepen; het taboe en isolement doorbreken en vanuit de (h)erkenning en support in deze groep – met als basis Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet alsook werken rond rouw en verlies. Wil je je aanmelden voor een oudergroep? Neem contact met ons op.

Wij werken in principe in regio Limburg en Brabant, andere regio’s in overleg en eventueel online. Advies en trainen doen wij door heel Nederland. 

Blijf niet zitten met je vraag, neem contact met ons op

Welke vraag je ook hebt, wij helpen je vooruit. Stel je vraag en wij nemen snel contact met je op.