Training Seksuele Uitbuiting (Loverboy) - basis

2-daagse cursus

Algemene informatie

Een 2-daagse training gericht op het leren signaleren van loverboy problematiek/mensenhandel en het weten hoe te handelen.

Doel:

  • Inzicht in statistische probleemstelling en feitelijkheden, cijfers
  • Kennis van de definities en informatie over slachtoffers en mensenhandelaren (loverboys/girls)
  • Uitgebreide informatie over slachtoffers, hun emotionele kwetsbaarheid en hoe daders hier gebruik van maken
  • Inzicht in de processen en interacties van de deelnemende partijen
  • Inzicht in systeemgerichte interventies
  • Signalering slachtoffers en daders via taxatiemethoden
  • Inzicht in algemene hulpverleningsmogelijkheden
  • Kennis van screening en aanpak probleemsituatie
  • Te onderscheiden hulpverleningsfases bij slachtoffers
  • Inzicht in de methoden en (on)mogelijkheden hulpverlening

Voor wie?

Onze trainingen zijn voornamelijk gericht op counselors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen, politie en schoolpersoneel (zoals mentoren, zorg coördinatoren en vertrouwenspersonen). Tevens voor geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.

Review: Luuk - jeugdzorgwerker
Lees verder
De cursus van Helse liefde was divers, leerzaam en zeer indrukwekkend. Het raakte veel aspecten wat wij als jeugdzorgwerkers op de behandelgroep tegen komen of nodig hebben. Tijdens de cursus hebben we veel geleerd over signaleren, de verdieping waar de dingen die spelen voor staan, kijken vanuit een ander perspectief, gespreksvoering met een ervaringsdeskundige en het krijgen van meer handvaten hoe situaties aan te vliegen, of waar om hulp te vragen wanneer dit nodig is, maakt het een zeer complete cursus. Je leert meerdere ‘helse liefdes’ herkennen en krijgt inzicht in wat ondersteuning kan bieden om de verbinding met de jongere niet te verliezen. Er worden interventies aangeboden hoe je het gesprek aan kunt gaan met de jongere, waarbij psycho-educatie een grote rol speelt. Je leert waarom en hoe het netwerk van de jongere belangrijk is in deze vreselijke situatie en wat jij als hulpverlener kan doen om hen hierin te betrekken en te ondersteunen. De cursus heeft een goede afwisseling tussen theorie en praktische vraagstukken, tussen informatief en interactief en wordt voornamelijk op een erg fijne en duidelijke manier gegeven. Er wordt op een indrukwekkende en erg leerzame manier gebruik gemaakt van ervaringsdeskundige die hun verhalen delen en met ons het gesprek aangaan over wat wij als hulpverleners kunnen doen. Door dit op een creatieve interactieve manier in te zetten, word je tijdens de cursus echt aan het denken gezet. De cursus van Helse liefde is meer dan een aanrader.