Training Seksuele Uitbuiting (Loverboy) - basis

2-daagse cursus

Algemene informatie

Een 2-daagse training gericht op het leren signaleren van loverboy problematiek/mensenhandel en het weten hoe te handelen.

Doel:

  • Inzicht in statistische probleemstelling en feitelijkheden, cijfers
  • Kennis van de definities en informatie over slachtoffers en mensenhandelaren (loverboys/girls)
  • Uitgebreide informatie over slachtoffers, hun emotionele kwetsbaarheid en hoe daders hier gebruik van maken
  • Inzicht in de processen en interacties van de deelnemende partijen
  • Inzicht in systeemgerichte interventies
  • Signalering slachtoffers en daders via taxatiemethoden
  • Inzicht in algemene hulpverleningsmogelijkheden
  • Kennis van screening en aanpak probleemsituatie
  • Te onderscheiden hulpverleningsfases bij slachtoffers
  • Inzicht in de methoden en (on)mogelijkheden hulpverlening

Voor wie?

Onze trainingen zijn voornamelijk gericht op counselors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen, politie en schoolpersoneel (zoals mentoren, zorg coördinatoren en vertrouwenspersonen). Tevens voor geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.