Eergerelateerd Geweld

1-daagse cursus

Algemene informatie

Bij eergerelateerde situaties kan het letterlijk om leven en dood gaan. Eergerelateerd geweld kan niet zonder meer vanuit een zuiver Nederland-westerse benadering worden benaderd. Betrokken partijen zouden daarbij vanuit hun eigen achtergrond, waarden en normen tekort worden gedaan. De gevolgen zijn daardoor vaak weerstand, onbegrip, onvermogen of agressie. Om deze gevolgen te voorkomen dienen eergerelateerde problemen altijd vanuit het perspectief van betrokken partijen en cultuur benaderd te worden.

Onze 1-daagse training eergerelateerd geweld is een basistraining. 

Met regelmaat ervaren professionals in voorkomende situaties tekorten in hun hulpverlening over onderwerpen als huwelijksdwang, eerschending, verstoting of trotsmoord. Kennis is onontbeerlijk over onderwerpen als vroegtijdig signaleren van eergerelateerd geweld, analyse van achtergronden en motieven, goede interpretatie van feiten en omstandigheden, interculturele communicatie, veiligheid en verantwoorde interventies.

Onze trainers zijn bekend met de werkcontext waarin de complexe casuïstiek zich af kan spelen. In de training gaan we naast kennisoverdracht ook praktisch aan de slag. 

Doel:

  • Inzicht in de omvang van eergerelateerd geweld
  • Het begrijpen en toepassen van eergerelateerde woorden en begrippen
  • Kennis dragen van de omvang en gevolgen door eergerelateerd geweld
  • Het kunnen herkennen van de processen bij eergerelateerd geweld
  • Het herkennen van (vroegtijdige) signalen tijdens eergerelateerd geweld
  • Kennis dragen over (on)mogelijkheden en dilemma’s bij hulpverlening

Voor wie?

Deze trainingen zijn voornamelijk gericht op leerkrachten en andere betrokkenen in het onderwijs, professionals uit de jeugdhulpverlening (HBO werk/denkniveau) zoals gezinshulpverleners, jeugdzorgwerkers A en B, CJG-medewerkers, jeugdproffesionals, teamleiders, leidinggevende, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening. Tevens ook voor vrijwilligers en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.

De training eergerelateerd geweld kan altijd gevolgd worden zonder specifieke voorkennis.