Ervaringsdeskundigen

Helse Liefde biedt ervarings-deskundigheid aan.

Een ervaringsdeskundige is ‘iemand die door ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein, die iets weet doordat hij of zij het heeft meegemaakt’.

Ervaringsdeskundigen zijn geen hulpverleners. De eigen ervaringen en ‘met het hart werken’ vormen de basis van waaruit zij werken. Zij zijn goed in staat om zich gelijkwaardig aan een ander op te stellen en zij zullen niet snel geneigd zijn zich boven de cliënt te plaatsen.

Naast de persoonlijke ervaringen heeft de ervaringsdeskundige ook een opleiding gevolgd omdat persoonlijke ervaring pas ervaringskennis wordt door deze te delen met anderen, te analyseren, erop te reflecteren en te koppelen aan literatuur. Ook vraagt het inzetten van ervaringskennis specifieke vaardigheden. In een opleiding tot ervaringsdeskundige wordt iemand hierop gedegen voorbereid.

De ervaringsdeskundigheid is bij Helse Liefde:

  • Ondersteuning van organisaties of hulpverleners in de omgang en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel, huiselijk geweld of afhankelijkheidsproblemen in relaties
  • Begeleiding en ondersteuning van cliënten en groepen bij het aangaan van en tijdens de hulpverlening
  • Begeleiding en ondersteuning bij terugval
  • Adviseert bij het ontwikkelen van beleid met betrekking tot herstel en ervaringsdeskundigheid
  • Participeert in verschillende werkgroepen die gericht zijn op mensenhandel en huiselijk geweld
  • Ondersteunt preventieprojecten op het gebied van menshandel op scholen of bij nascholingsprojecten