Welkom op onze inspiratiebank over Mensenhandel, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting.

Wij delen hier onze bronnen. Je vindt hier kennis over het voorkomen van mensenhandel en uitbuiting en tips over wat je kan doen als het jou of iemand in je omgeving overkomt.

Wil je meer weten over deze materie? Volg dan een training bij Helse Liefde. 

Bekijk hier al onze preventieprogramma’s voor het onderwijs en voor alle professionals die te maken hebben met mensenhandel en (seksuele) uitbuiting.

Agenda

Wil je weten welke interessante trainingen wij geven, welke webinars en symposia er zijn en welke (inter)nationale bijeenkomsten er zijn? Bekijk onze agenda. 

Downloads

Kijken

Documentaire: Code Rood – Eerwraak

Documentaire: Payboys (Videoland) 

Jongensprostitutie is een groot probleem in Nederland, dat veelal onder de radar blijft. Kwetsbare en vaak minderjarige jongens die op zoek zijn naar liefde, aandacht en geld komen terecht in een wereld van misbruik, geweld en verslaving. Vier Payboys geven een inkijkje in hun leven. Hoe kwamen zij als jonge jongens in deze wereld terecht? En waarom is het zo moeilijk om er weer uit te komen?

Documentaire: Payboys – (Videoland, 44 min)

Luisteren

Er zijn diverse podcasts waarbij je je verder kan verdiepen in slachtoffers van mensenhandel, seksuele/criminele uitbuiting, intieme terreur, criminele ondermijning en cultuursensitief werken. 

Podcast: Naomi Maakt bespreekbaa

In ‘Mensenhandel De Podcast’ hoor je het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja. Hoe is het gekomen dat ze slachtoffer is geworden van mensenhandel en wat heeft ze allemaal meegemaakt?  Daarnaast gaan makers Naomi Dessaur van Dessaur Trainingen en Naomi Maakt Bespreekbaar en Joyce Tacl van CoMensha in gesprek met experts die zich sterk maken voor de aanpak van mensenhandel.

Podcast: Samen tegen Mensenhandel (GGD Haaglanden)

De podcastserie ‘Samen tegen Mensenhandel’ is gemaakt door GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag, in samenwerking met SHOP, AVIM, Comensha, Stevig en het OM voor de Haagse week tegen mensenhandel. 

Podcast: Zomerradio – Iva Bicanic

In Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit makers en denkers aan de hand van de muziek die ze zelf meebrengen. Deze keer: traumapsycholoog Iva Bicanic over seksueel geweld.

Podcast: Straatwaarden

In deze podcast leer je welke factoren invloed hebben op het toetreden van jongeren in de georganiseerde criminaliteit, hoe je jonge aanwas tegengaat in de drugscriminaliteit en leer je meer over deze wereld door ervaringsverhalen en colleges.

Interessante links

Rijksoverheid – bestrijden mensenhandel

De overheid pakt de bestrijding van mensenhandel zo volledig mogelijk  aan. Ze schakelt hierbij alle partijen in die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Samen met deze partners biedt de overheid  zorg en ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel.

Rijksoverheid – eergerelateerd geweld

De overheid wil eergerelateerd geweld aanpakken met voorlichting, het beter herkennen van signalen en het bieden van hulpverlening. En door daders op te sporen en te straffen.

CoMensha

Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij zetten zich in voor de belangen en rechten van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. We brengen de aard en omvang van mensenhandel in beeld, signaleren, adviseren en agenderen, coördineren zorgcoördinatie en opvang, geven voorlichting en hebben een verbindende rol in de keten. Je kan hier een melding doen. 

Meldcode eergerelateerd geweld (Movisie) 

In deze factsheet geeft Movisie professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode. 

Landelijk expertisecentrum Eergerelateerd geweld (LEC)

Belangrijk is om vermoedens van eergerelateerd geweld direct te melden bij de politie of Veilig Thuis. De politie kan mogelijke zaken voorleggen aan het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG). Ga niet zomaar een gesprek aan met een vermoedelijke dader en/of familieleden om je vermoedens te delen. Lees meer op de website van CCV. 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Samen met de overheid, het bedrijfsleven en veiligheidsprofessionals maakt het CCV de samenleving weerbaar.

Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. 

Centrum kinderhandel & mensenhandel (CKM)

CKM onderzoekt, innoveert en agendeert mensonterende vormen van uitbuiting in Nederland. 

RIEC

De RIEC’s en het LIEC helpen overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Dat begint op het lokale niveau waarbij de RIEC’s een belangrijke rol vervullen. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s daarbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.

Wegwijzer mensenhandel

De Wegwijzer mensenhandel helpt professionals de juiste ondersteuning te vinden voor slachtoffers van mensenhandel. Op deze website vindt u informatie over de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. Ook leest u meer over de aanpak van mensenhandel. Waar mogelijk verwijst de website door naar organisaties die u verder kunnen helpen.

Wet & regelgeving mensenhandel

Mensenhandel is strafbaar in Nederland. De Nederlandse overheid heeft de plicht om mensenhandel te bestrijden. Die plicht komt voort uit verschillende internationale verdragen. Ook heeft Nederland regels opgesteld over de rechten van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Bekijk ze hier.

Juridische hulp voor slachtoffers

Handige website met links naar partijen die kunnen ondersteunen met juridische hulp.

Slachtoffermonitor Mensenhandel 2023

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel maakt zich zorgen om het zicht op het aantal slachtoffers mensenhandel in Nederland. Uit de vandaag verschenen jaarrapportage blijkt dat er in 2022 slechts 814 slachtoffers zijn gemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (Comensha). Naar schatting zijn er jaarlijks zo’n 5.000 slachtoffers mensenhandel in Nederland. Opvallend is de stijging in het aantal Oekraïense slachtoffers en de terugloop in het aantal verdachten en vervolgingen van verdachten: ‘Het is belangrijk meer aandacht te hebben voor signalen van mensenhandel onder vluchtelingen en in te zetten op de aanpak van daders binnen de strafrechtketen’, aldus Nationaal Rapporteur Conny Rijken.

Fier

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. 

Fier magazine

Lees achtergrondverhalen van cliënten die te maken hebben gehad met geweld in afhankelijkheidsrelaties.