Slachtoffers seksuele uitbuiting (loverboys)

Slachtoffers loverboys

Iedereen kan slachtoffer van een loverboy worden. Wij gebruiken zelf liever de term mensenhandelaar. Grotendeels zijn de slachtoffers meisjes of jonge vrouwen. Maar ook jongens kunnen slachtoffer worden van loverboys. De hierna verstrekte informatie richt zich grotendeels op meisjes en jonge vrouwen maar is ook voor een gedeelte van toepassing op jongens die onder invloed staan van loverboys. Opgemerkt dient te worden dat een aantal signalen ook aanwezig kunnen zijn zonder dat er sprake is van loverboyproblematiek. We spreken dan van afhankelijkheidsproblemen waaronder huiselijk geweld of eergerelateerd geweld. De hoeveelheid aan signalen en snelheid van gedragsveranderingen bepalen samen de mogelijkheid van emotionele afhankelijkheid aan een loverboy.

Het onder controle brengen en uitbuiten van een slachtoffer verloopt doorgaans in de navolgende fasen:

1: Verliefdheid/ emotioneel contact: de loverboy vertelt het slachtoffer dat zij heel bijzonder voor hem is en zorgt door aandacht en attentie dat zij zich emotioneel verbonden gaat voelen ( gevoelens van verliefdheid creëren ). Bedreigingen en angst ontwikkelen kan ook tot emotionele afhankelijkheid leiden.

2: Grensverleggingen: de loverboy ondersteunt of dwingt het slachtoffer om grenzen te verleggen waardoor zij snel bruikbaar wordt voor prostitutie of andere criminele activiteiten.

3: Hersenspoeling / indoctrinatie: de loverboy en zijn systeem leggen steeds meer emotionele druk op het slachtoffer, zorgen voor twijfel en verwarring waardoor het slachtoffer nauwelijks of geen keuzes kan maken of verantwoordelijkheid voor zichzelf kan nemen.

4: Ultieme gehoorzaamheid afdwingen: de loverboy dwingt, misbruikt en buit het slachtoffer uit zonder dat deze zich kan verzetten. Anderzijds denkt het slachtoffer dat zij uit liefde de loverboy ondersteunt bij zijn problemen en keurt alles van hem goed ondanks dat het niet goed voelt of dat zij de relatie zou willen verbreken.

5: Ontmaskering: het slachtoffer begint te onderkennen dat de relatie niet goed is en dat er veel problemen zijn. Er treedt zelfbewustzijn op. De loverboy zal in deze fase enerzijds veel druk door dreiging en geweld op haar leggen, anderzijds haar proberen te paaien door cadeaus en extra aandacht te geven. Vaak begint de cyclus weer bij fase 1 en zorgt de loverboy voor meer controle over het slachtoffer.

6: Zelfbehoud:

het slachtoffer kan de situatie niet meer aan en wil bij de loverboy weg en uit het criminele systeem stappen. Dit is een gevaarlijke fase aangezien de loverboy om meerdere redenen haar niet wil laten gaan. Zij zorgt niet meer voor inkomsten maar weet vaak ook veel van de criminele omgeving wat zeer bedreigend voor de loverboy en zijn systeem kan zijn. Er is hoog gevaar voor het slachtoffer.

7: Losmakingsproces:

Het slachtoffer vlucht en zoekt veiligheid.  Het slachtoffer wil een soms lange weg van herstel aangaan.

Soms vallen er opeens dingen op bij een persoon. Iemand verandert in gedrag of kleedt zich anders. Hieronder staan zaken om op te letten, want het kunnen signalen zijn voor mensenhandel / seksuele uitbuiting:

 • dure kleding, juwelen, vaak veel geld met onduidelijke afkomst
 • tatoeage (naam) in nek of armen / soms ook tattoo barcode
 • veel aandacht aan uiterlijk; uitdagende seksueel getinte mode
 • namaak- volwassen vrouw gedrag (Lolitagedrag)
  negatief zelfbeeld
 • ouders hebben binnen korte termijn nauwelijks tot geen controle meer op hun dochter
 • vreemd gedrag, m.n. mobiele telefoon en computer gebruik, facebook, chatten, zichzelf met foto’s en uitdagende tekst presenteren
 • verwondt zichzelf
 • obsessief seksueel – uitdagend – gedrag
 • vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dit op anderen
 • grote angst voor lichamelijk contact
 • hoog internet gebruik

Bij slachtoffers van seksuele uitbuiting/mensenhandel zien we vaak de volgende gevolgen:

 • verslaving (drugs, alcohol)
 • traumatisering door geweld en schokkende voorvallen
 • verkrachting; seksuele intimidaties
 • dubbelleven (veel liegen)
 • ziekelijk wantrouwen
 • zwangerschap, soms abortus
 • SOA/ HIV
 • karakterverandering, identiteitsaantasting , nooit meer de oude
 • afkeer van eigen lichaam / persoon
 • afhankelijk zijn van anderen; onzeker gedrag
 • angstig blijven, voortdurend bedreigd voelen
 • geen zin meer in leven / doelloos leven / suïcide
 • schulden door leningen, abonnementen
 • moeten verhuizen; afstand doen van eigen omgeving door dreiging en gevaar loverboys

Jonge mensen (mannelijk/vrouwelijk) , die door – indringende – emotionele manipulatie , intimidatie en geweld in een ernstige intensiteit van emotionele afhankelijkheid worden gebracht en daarna tot seksuele handelingen of andere strafbare feitelijkheden bewust of onbewust worden gedwongen.

De term loverboy is verouderd en doet niet geheel recht aan wat er echt plaatsvindt binnen seksuele uitbuiting; heel snel en met veel geweld wordt het slachtoffer uitgebuit. We gebruiken de term loverboy echter nog wel omdat deze bekend is en als zoekterm door zowel ouders / opvoeders en professionals wordt gebruikt.

In afstemming met regio’s/ gemeenten kan Expertisebureau Helse Liefde verschillende facetten van hulpverlening op maat uitwerken en aanbieden.

Denk hierbij aan:

 • Expertise ontsluiten op gecontracteerde aanbieders in de vorm van consultatie.
 • Brede veiligheid- en casusanalyse, zowel slachtoffer en omgeving en dader en omgeving.
 • Casusregie; in afstemming met het toegangsteam van gemeente zorgen voor regievoering op deze complexe casussen met als doel effectieve behandeling, organiseren van nazorg en vanuit breder perspectief ook aandacht voor daders en in samenwerking met veiligheidspartners verbanden bloot te leggen om terugval te voorkomen.
 • Hulpverlening gericht op: veiligheid, de-escaleren, verdieping en individuele en contextuele/systemische hulp met als basis Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet.
 • Oudergroepen/ netwerkgroepen; het taboe en isolement doorbreken en vanuit de (h)erkenning en support in deze groep – met als basis Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet alsook werken rond rouw en verlies.

Lees meer bij advies & hulp van Helse Liefde.

Lees meer over mensenhandel en eergerelateerd geweld.

Lees meer over mensenhandel en huiselijk geweld.

Handige downloads

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als je je zorgen maakt, als je een vraag hebt, als je niet weet hoe je iets moet aanpakken of als je hulp zoekt. Misschien ken je iemand met een fout vriendje, ken je iemand die te maken heeft met geweld en wil je die graag helpen. Misschien heb je vermoedens van seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting en weet je niet waar te beginnen. Geen vraag is ons te gek. We kijken altijd wie van het team jou het beste verder kan helpen.