Ons team

Maak kennis met ons team

Stichting Expertisebureau Helse Liefde bestaat uit een team van professionals die hun medewerking verlenen op verschillende terreinen.

Het team bestaat uit verschillende professionals zoals: systeemtherapeuten, Intensief Ambulante Gezinsbehandelaars (IAG) CLAS-behandelaars, gedragswetenschappers, seksuologen, supervisoren, rouw en verliestherapeut met diverse trainingen en expertise. Door het multidisciplinair karakter van het team kan er adequate ondersteuning en kwalitatieve zorg op maat worden aangeboden. We vinden het belangrijk dat Helse Liefde de hulp kan bieden die nodig is en hebben daarom nauw contact met organisaties en professionals die wij goed kennen. Zo kunnen wij goed op- en afschalen.

Wij zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen en wij werken ook met ervaringsdeskundigen.

Onze kennisgebieden en expertise zijn het ondersteunen en begeleiden van het slachtoffer en hun sociale systeem, het adviseren, begeleiden (denk aan supervisie en intervisie) trainen van professionals in de zorg en onderwijs, ouders, opvoeders en organisaties of instellingen die met afhankelijkheidsrelaties – aangemerkt als loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld -in aanraking komen.

Tevens nemen meerdere professionals deel aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe methoden en projecten.

Carla Stals

Coördinator Stichting Expertisebureau Helse Liefde Trainer 0613901149 carla@helseliefde.nl

Roberto

Preventiemedewerker en hulpverlener roberto@helseliefde.nl

Artie

Coördinatie preventie en preventiemedewerker artie@helseliefde.nl

Yvonne

Bestuurslid, supervisie, beleid & kwaliteit yvonne@helseliefde.nl​

Destiny

Preventiemedewerker, trainer, hulpverlener en coördinatie Ervaringsdeskundige destiny@helseliefde.nl

Dominique

Trainer en orthopedagoog dominique@helseliefde.nl

Kim

Trainer kim@helseliefde.nl

Pia

Bestuurslid

Meike

Secretariaat en administratie administratie@helseliefde.nl​

Adelisa

Preventiemedewerker adelisa@helseliefde.nl

Burcu

Preventiemedewerker burcu@helseliefde.nl

Hans

Toegepast Psycholoog / Counsellor, Adviseur hans@helseliefde.nl

Fadoua

Preventiemedewerker en hulpverlener fadoua@helseliefde.nl

Marc

Bestuurslid, beleidszaken, beroepsethiek en subsidies

Katrien

Master Seksuologie / Behandelaar Vat van Zelfwaardering / Supervisie / Advies