Ons team

Maak kennis met ons team

Het Expertisebureau Helse Liefde bestaat uit een team van professionals die hun medewerking verlenen op verschillende terreinen.

Het team bestaat uit verschillende professionals zoals: systeemtherapeuten, Intensief Ambulante Gezinsbehandelaars (IAG) CLAS-behandelaars, gedragswetenschappers, seksuologen, supervisoren, rouw en verliestherapeut met diverse trainingen en expertise. Door het multidisciplinair karakter van het team kan er adequate ondersteuning en kwalitatieve zorg op maat worden aangeboden. We vinden het belangrijk dat Helse Liefde de hulp kan bieden die nodig is en hebben daarom nauw contact met organisaties en professionals die wij goed kennen. Zo kunnen wij goed op- en afschalen.

Wij zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen en wij werken ook met ervaringsdeskundigen.

Onze kennisgebieden en expertise zijn het ondersteunen en begeleiden van het slachtoffer en hun sociale systeem, het adviseren, begeleiden (denk aan supervisie en intervisie) trainen van professionals in de zorg en onderwijs, ouders, opvoeders en organisaties of instellingen die met afhankelijkheidsrelaties – aangemerkt als loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld -in aanraking komen.

Tevens nemen meerdere professionals deel aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe methoden en projecten.

Carla Stals

Eigenaar Expertisebureau Helse Liefde 0613901149 / carla@helseliefde.nl

Roberto

Preventiemedewerker en hulpverlener roberto@helseliefde.nl

Artie

Preventiemedewerker
artie@helseliefde.nl

Yvonne

Supervisie, beleid & kwaliteit
yvonne@helseliefde.nl

Roel

Ervaringsdeskundige / Preventiemedewerker - klik hier voor zijn verhaal roel@helseliefde.nl

Destiny

Preventiemedewerker, trainer en hulpverlener
destiny@helseliefde.nl

Dominique

Trainer en orthopedagoog
dominique@helseliefde.nl

Meike

Secretariaat en administratie
administratie@helseliefde.nl

Adelisa

Preventiemedewerker
adelisa@helseliefde.nl

Burcu

Preventiemedewerker en hulpverlener
burcu@helseliefde.nl

Hans

Toegepast Psycholoog / Counsellor, Adviseur
hans@helseliefde.nl

Marc

Beleidszaken, beroepsethiek en subsidies

Thiara

Ervaringsdeskundige thiara@helseliefde.nl

Katrien

Inhoudelijk expert & adviseur

Fadoua

Preventiemedewerker en hulpverlener fadoua@helseliefde.nl