Wij werken samen met

Stichting Expertisebureau Helse Liefde heeft korte lijnen met onderstaande organisaties.

Hulp voor slachtoffers van seksuele uitbuiting, mensenhandel en/of eergerelateerd geweld organiseer je niet alleen.

Ook samenwerken met Helse Liefde? Neem contact met ons op.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veiligheidshuis

Zorg- en veiligheidshuis Midden-Limburg.

Centrum Seksueel Geweld

Slachtoffers van seksueel geweld (aanranding of verkrachting) kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld Limburg terecht voor medische, forensische en psychologische hulp.

CoMensha

Coördinatiecentrum tegen mensenhandel.

Pactum

Pactum biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en gezinnen in Oost- en Zuid-Nederland.

Coördinator Mensenhandel

De zorgcoördinator organiseert en coördineert de zorg rondom alle slachtoffers mensenhandel die verblijven in Noord- en Midden- en ZuidLimburg.

AVIM (Politie)

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel.

Via Icarus

Via Icarus is een instelling voor JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongens en meisjes die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening.

Training& coaching 0-100

0-100 heeft biedt trainingen, supervisie en coaching aan voor zorgverleners & professionals in het onderwijs. Zij zijn gespecialiseerd in Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet, Beroepscode, – Ethiek en Tuchtrecht, omgaan met seksualiteit op een gezonde manier middels het Vlaggensysteem, Rouw, Hechting, Trauma en Veerkracht.

Yip!

Yip! is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie.

SharePower

SharePower zet zich in voor een Limburg met gelijke kansen voor iedereen – in het bijzonder voor vrouwen. Van werk tot ouderschap en van geld tot politiek. SharePower geeft informatie, trainingen, organiseert activiteiten en werkt samen, zodat jij aan de slag kan!  

GIK-J

GIK-J (Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg) is een samenwerking van vier organisaties, namelijk Koraal, Mondriaan, Via Jeugd en XONAR. Samen met Yes We Can Clinics voeren zij intensieve jeugdhulp uit in Zuid-Limburg.

CJG Midden-Limburg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is er voor inwoners van gemeenten in Midden-Limburg met vragen over opvoeden en opgroeien