Onze samenwerkingspartners

Wij werken samen met

Helse Liefde heeft korte lijnen met onderstaande organisaties.

Hulp voor slachtoffers van seksuele uitbuiting, mensenhandel en/of eergerelateerd geweld organiseer je niet alleen.

Ook samenwerken met Helse Liefde? Neem contact met ons op.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veiligheidshuis

Zorg- en veiligheidshuis Midden-Limburg.

Centrum Seksueel Geweld

Slachtoffers van seksueel geweld (aanranding of verkrachting) kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld Limburg terecht voor medische, forensische en psychologische hulp.

CoMensha

Coördinatiecentrum tegen mensenhandel.

Systemisch Gilde

Het Systemisch Gilde biedt scholing aan professionals in het sociaal domein die meer systemisch willen denken.

Coördinator Mensenhandel

De zorgcoördinator organiseert en coördineert de zorg rondom alle slachtoffers mensenhandel die verblijven in Noord- en Midden- en ZuidLimburg.

AVIM (Politie)

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel.

Via Icarus

Via Icarus is een instelling voor JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongens en meisjes die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening.

Jeugdhulp Xtra

De aanpak van Jeugdhulp Xtra is integraal, systemisch en op maat. Ze werken zonder wachtlijsten, komen zo nodig op locatie en zijn bereid die ene extra stap te zetten.

unieKJP

Organisatieoverstijgende samenwerking van kinder- en jeugdpsychiaters (KJP-ers).

Yip!

Yip! is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie.

SharePower

SharePower zet zich in voor een Limburg met gelijke kansen voor iedereen – in het bijzonder voor vrouwen. Van werk tot ouderschap en van geld tot politiek. SharePower geeft informatie, trainingen, organiseert activiteiten en werkt samen, zodat jij aan de slag kan!