Training Ouder-/ gezinsbegeleiding

2-daagse training

Algemene informatie

De bij- en nascholing ’Gezinsbegeleiding bij loverboyproblemen’ is uniek in Nederland en gericht op counsellors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben. Deze cursus is het vervolg op de 2-daagse basisopleiding waarin de nadruk wordt gelegd op slachtoffers, daders en een inleiding op gezinsbegeleiding en een uitgebreide verdieping omtrent het onderwerp ‘gezinsbegeleiding bij loverboyproblemen’.

Het begeleiden van gezinnen of sociale systemen waarbij loverboyproblemen plaatsvinden kennen specifieke problemen. Bij een verkeerde benadering of aanpak kunnen de problemen vergroten of escaleren. De praktijk heeft dit helaas met regelmaat bewezen. De inhoud van deze cursus biedt een ruim inzicht en verdieping betreffende specifieke kenmerken of processen waardoor de hulpverlener of betrokkene efficiënter kan optreden en handelen.

Doel:

  • Inzicht gezinsproblematiek als mensenhandel je gezin raakt
  • Gezinsdynamiek, processen en keuzemogelijkheden
  • Motiveren en ondersteunen bij complicaties en problemen
  • Toepassen 3-fasen model
  • Preventieve interacties en maatregelen
  • Eergerelateerd geweld
  • Vergroting van beschermende en herstellende vaardigheden
  • Mogelijkheden efficiënte interventie

Voor wie?

Onze trainingen zijn voornamelijk gericht op counselors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen, politie en schoolpersoneel (zoals mentoren, zorg coördinatoren en vertrouwenspersonen). Tevens voor vrijwilligers en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.

Let op, onze trainingen hebben een volgorde. We raden aan hiervoor de basis training te doen.