Over ons

Expertisebureau Helse Liefde

Helse Liefde heeft als aandachtsgebied alle zaken waar afhankelijkheidsrelaties van het opgroeiende kind/jongere en de jongvolwassene in voorkomen. Het concentreert zich vaak omtrent geweld, onderdrukking, uitbuiting en liefdeloosheid in relaties.

De missie van Helse Liefde is ingegeven door de kernwaarden respect, menswaardigheid, gelijkwaardigheid, hoop, liefde, vertrouwen en vrijheid. Juist voor de kwetsbare doelgroep loverboy slachtoffers wil Helse Liefde een zo breed mogelijk palet aan zorg en aandacht bieden. Temeer omdat dit menselijk onrecht zich vaak in de schaduw, de anonimiteit en ver van het dagelijkse leven afspeelt in een gruwelijke wereld van geweld, onderdrukking, uitbuiting en liefdeloosheid.

Onze doelen

  • Het voorkomen van slachtoffers van loverboys/huiselijk geweld/eergerelateerd geweld, door middel van voorlichting en preventie;
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers, ouders/opvoeders en/of gezinsleden van slachtoffers van loverboys enerzijds en de betrokken sociale omgeving anderzijds;
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers, daders en betrokkenen van loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
  • Ondersteuning van daders én hun gezin;
  • Begeleiding, training en advies voor professionals op velerlei gebied gericht op loverboyproblematiek/huiselijk geweld/eergerelateerd geweld. Intervisie en supervisie zijn naast training en advies belangrijke pijlers van het onderdeel begeleiding;
  • Optimaliseren van samenwerking tussen organisaties en professionals voor bestrijding van loverboyproblematiek/huiselijk geweld/eergerelateerd geweld;
  • Het ontwikkelen en bevorderen van kennis en methodiek.

Het werkgebied bestaat grotendeels uit het zuidelijk deel van Nederland, vooral in Limburg en Brabant zijn we werkzaam. Daarnaast bieden we ook landelijk onze expertise en aanbod op het gebied van preventie, trainingen en hulpverlening.

Vanaf  de oprichting van stichting Manna bestond al veel aandacht voor loverboyproblemen hoewel hiervoor nog geen erkenning bestond. In 1997 werd door stichting Manna  het preventieproject ‘helse liefde’ ontwikkeld dat zich voornamelijk richtte op voorlichting aan scholieren, docenten en beroepsgroepen.

Door de samenwerking tussen Marlies Levels van Stichting Partners in Welzijn en Theo Hendrickx van Stichting Manna werd daarna veel baanbrekend werk verricht om bekendheid te geven aan het fenomeen loverboys en de vele negatieve gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving . De media hebben hieraan meerdere keren ruim aandacht besteed.

Gezien de uitbreiding aan werkzaamheden en belangstelling voor het project Aanpak loverboys Westelijke Mijnstreek´ werd op 6 april 2010 stichting Helse Liefde opgericht. De stichting heeft tot 1 januari 2018 voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van verbeterde samenwerking tussen organisaties , slachtofferhulp, gezinsondersteuning, advies en consultatie, wetenschappelijk onderzoek, preventieprojecten en professionele trainingen. Deze projecten kregen landelijke alsook internationale veel waardering.

Per 1 januari 2018 is de Stichting Helse Liefde overgegaan in het Expertisebureau Helse Liefde. Reden voor de wijziging was het bundelen van alle zaken waarin afhankelijkheidsrelaties voorkomen. Deze bleken tijdens de periode van Stichting Helse Liefde steeds vaker voor te komen en leverden hun eigen specifieke problemen. Uiteindelijk werd besloten om alle kennis en kunde te bundelen en een Expertisebureau op te richten; hiermee konden we gerichter en efficiënter werken ten gunste van onze slachtoffers, hun gezin en betrokken(e) professionals.

Het Expertisebureau Helse Liefde is per 1 januari 2021 overgenomen door Carla Stals en haar team. Carla Stals is ook eigenaar van Training & Coaching 0-100 en biedt o.a. geaccrediteerde trainingen aan professionals in de zorg en onderwijs, zodat zij goed toegerust hun werk kunnen doen voor onze kwetsbare jeugd en hun gezin.

De overname van het Expertisebureau Helse Liefde is voor Carla passend en vooral een uitdaging, gezien haar affiniteit met het thema loverboyproblematiek en mensenhandel en haar sterke drive om hierin iets te betekenen voor het slachtoffer, dader, betrokken gezinnen en ook professionals goed toe te rusten in hun werk. De initiatiefnemers van het eerste uur, Theo Hendrikx en Marlies Levels blijven ondersteuning bieden. Voor Carla staat samenwerken en krachten bundelen hoog in het vaandel en vanuit deze overtuiging heeft zij een team samengesteld van professionals die een goed antwoord kunnen geven op deze problematiek.

Momenteel zijn we op zoek naar een samenwerking met een ervaren PMT-er in de regio Midden-Limburg.

Neem contact op met Carla Stals: carla@helseliefde.nl / 0613901149

Ook zijn we altijd op zoek naar ervaringsdeskundigen die hun ervaring willen inzetten voor trainingen en preventie/voorlichting.

Ook jij kan de missie van Helse Liefde ondersteunen. Lees hier hoe.