Preventie mensenhandel

Voorlichtingsprogramma’s voor onderwijs en beroepsgroepen

Preventie

VOORLICHTING OVER MENSENHANDEL (LOVERBOYS) OP MAAT

Helse Liefde voorziet in voorlichtings- en preventieprojecten voor scholen, docenten, beroepsgroepen, ouders en jongeren om meer inzicht te krijgen in het onderwerp mensenhandel en seksuele uitbuiting (loverboys) en criminele uitbuiting. De voorlichting geeft per doelgroep specifieke informatie en wordt daarop afgestemd.

Helse Liefde geeft veel informatie over (seksuele) uitbuiting bij meiden maar wil benadrukken dat ook jongens slachtoffer kunnen worden. Er wordt minder over gesproken door het taboe wat hier op rust. Helse Liefde streeft er naar om dit taboe weg te nemen. Tijdens de voorlichting in de klas benoemen we dit ook.

VOOR WIE?

Docenten krijgen informatie over het omgaan met signalen en de aanwezigheid van slachtoffers of loverboys op hun school.

Ouders krijgen inzicht in de gedragspatronen van hun jongere en de omgang daarmee.

Beroepsgroepen krijgen inzicht in de systematiek van loverboys en de gedragspatronen van slachtoffers en de ondersteuning, begeleiding en therapeutische (on)mogelijkheden.

Scholieren krijgen informatie over de werkmethoden van loverboys, gevolgen en mogelijkheden om zich te beschermen of los te maken van een loverboysysteem.

De voorlichtingspakketten worden al jarenlang met succes voor scholen gebruikt en steeds naar de laatste ontwikkelingen geactualiseerd. Velen hebben al hun voordeel behaald door het volgen van deze voorlichtingen en trainingspakketten. Uit de vele evaluaties blijkt dat het aanbod hoog gewaardeerd wordt door vele doelgroepen.

Onze preventie programma's

Voor groep 8 van de basisschool. Het pakket biedt het basisschoolkind inzicht in de werkmethode van loverboys en omgang met internet. Daarnaast krijgen de kinderen advies op welke manier zij signalen kunnen herkennen en wat zij daarmee kunnen doen. Doel is om kinderen voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school en de onzekerheden die hen kwetsbaar kunnen maken voor loverboys.

Doel: Kinderen voorbereiden op de overgang naar de middelbare school en de onzekerheden die de kinderen kwetsbaarder kunnen maken voor loverboys

So You Think You Can Have Safe Sex?! Een breed preventie programma rondom seksualiteit.
Het programma So You Think You Can Have Safe Sex?! is door jongeren van Jongeren Netwerk Limburg (JNL) ontwikkeld. Zij hebben aan de tekentafel gestaan met als doel om allerlei thema’s rondom seksualiteit op een andere, pakkende manier onder jongeren bespreekbaar te maken en hen interactief, divers en laagdrempelig voor te lichten. De kracht van de aanpak ligt in de wijze waarop het onderwerp besproken wordt; recht voor de raap, zonder scrupules en confronterend met respect voor de deelnemers. De workshopleiders zijn deskundig en ervaren, er wordt gewerkt in kleine groepen, jongens en meiden worden gescheiden en worden begeleid door ‘buddies’ (docenten en professionals zoals psychologen, jeugd- en jongerenwerkers, etc.). De projectuitvoering duurt, afhankelijk van het aantal deelnemers, 1-2 dag(en) en vindt plaats op school. Het is geschikt voor de leeftijden 12-17 jaar en bestaat uit een plenaire opening (waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende spelvormen om de juiste, veilige sfeer te creëren), een workshopcarrousel (4-5 workshops á 45 minuten) en centrale afsluiting. Tijdens de verschillende en zéér interactieve workshops worden de deelnemers uitgedaagd om te discussiëren, zich open te stellen naar elkaar en van elkaar én de deskundige workshopbegeleiders te leren. Thema’s als ‘nee durven zeggen’, sexting, SOA’s, loverboys, veilig vrijen en homoseksualiteit passeren de revue.

Voor meiden vanaf 13 jaar wordt dit programma aangeboden waarin uitgebreid inzicht wordt gegeven in de verleidingstrucs en methoden (o.a. social media en sextortion) die loverboys toepassen en de gevolgen daarvan. Daarnaast wordt informatie gegeven over hoe hulpverlening in deze situatie geboden kan worden en wordt aandacht besteed aan een positief zelfbeeld, gevoeligheid voor verleiding, grenzen voelen en durven aangeven van eigen grenzen en aan eigen strafbaar gedrag en de gevolgen daarvan. Tevens staan we intensief stil bij hulp in deze situatie.

Doel: De meiden inzicht bieden in deze problematiek en preventieve handvatten om signalen tijdig te herkennen en adequaat te reageren.

De workshop is interactief aan de hand van een PowerPoint presentatie, stellingen, filmpje(s) en/of een ervaringsdeskundige. Tijdsduur 1,5 uur.

Voor bijzonder/speciaal onderwijs worden preventieprojecten op de doelgroep afgestemd.

Voor jongens vanaf 13 jaar wordt dit programma aangeboden waarin veel aandacht wordt besteed aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, handelingen van uitbuiting en gedragingen die in de eerste plaats schadelijk zijn én bovendien ook nog strafbaar zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: sexting, sextortion, seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, mensenhandel en slachtofferschap bij jongens. Daartegenover gezet het wetboek van strafrecht.

“Ik vind de intrinsieke motivatie om eigen grenzen en die van de meiden te respecteren belangrijker dan de extrinsieke motivatie, nl. ik doe iets niet, anders krijg ik een straf!”

Doel: De jongens inzicht bieden in een positief zelfbeeld, normen en waarden, handelingen op seksueel vlak en de consequenties daarvan voor de meiden, maar ook voor henzelf, als ze over deze grens heen gaan.

De workshop is interactief aan de hand van een PowerPoint presentatie en stellingen.                        
Tijdsduur 1 uur.

*Er bestaat ook de mogelijkheid om jongens en meisjes samen de workshops aan te bieden, echter de voorkeur gaat uit naar aparte groepen, gezien onze ervaringen met gemengde groepen. Beide preventieprogramma’s kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden aangeboden.

We zien steeds meer jongeren die te maken krijgen met criminele uitbuiting. Voor ze het weten staan jongeren onder druk van een criminele bende en is “even dat pakketje bezorgen “ of “ snel veel geld verdienen” iets veel groters waar ze geen controle meer over hebben. Je wordt gevangen in het web van criminele uitbuiting, staat onder druk en wordt misschien gechanteerd om nog meer criminele activiteiten te verrichten die je eigenlijk niet wilt.

 

Vanaf groep 7 en 8, het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs bieden wij preventielessen en/of lespakketten aan op maat.

Studenten ontvangen een drieluik.

1. Een filmpje ter introductie en voorbereiding op het webinar. Inclusief een begeleidend schrijven voor de studenten en voor de ouder(s)/opvoeder(s).

2.Een webinar rondom loverboyproblematiek (inclusief de rol van social media) afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever.

3.Een opvolgoefening voor de betreffende mentoren/ docenten/ coaches om samen met de studenten in gesprek te gaan n.a.v. het filmpje ter introductie en het webinar. In de opvolgoefening wordt gebruik gemaakt van kaartjes, stellingen en bespreekt de mentor met de groep hoe zij zelf signalen kunnen oppikken in het beroep waar ze momenteel voor studeren.

Opdrachten worden afgestemd op de groep en op de leeftijd van de studenten.

Voor bijzonder onderwijs worden preventieprojecten op de doelgroep afgestemd.

Voor docenten of beroepsgroepen die bij schooljeugd zijn betrokken wordt zowel een 2 – uur durende voorlichting (basisinformatie) of een meerdaagse training gegeven (zie hiervoor het aanbod van trainingen).

Trainingen en preventieprojecten kunnen op de doelgroep aangepast worden op de specifieke wensen van de opdrachtgever. Hiervoor kunnen meerkosten worden berekend. Gelieve hiervoor voortijdig een offerte aan te vragen.

Helse Liefde kan een preventieprogramma maken op maat voor uw organisatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Voorlichtingen op scholen, preventie-activiteiten, adviesgesprekken en specifieke opleidingen voor professionals kunnen aangevraagd worden bij Artie Janssen artie@helseliefde.nl 

Je krijgt een offerte op basis van je wensen en onze mogelijkheden toegezonden.

Review: leerkracht praktijkonderwijs
Lees verder
Studenten onder de indruk, enige bewustwording is ontstaan op dit gebied, geeft docenten ook stof om te gebruiken binnen de lessen. De trainer Roberto wist het geboeid te brengen, zo zie je dat spreken vanuit de praktijk meer inpact geeft binnen een workshop. De interactie tussen groep en trainer was positief. Onderwerp maakte bij sommige studenten zaken los, hier werd professioneel mee omgegaan en ruimte geboden aan studenten. Er werd op een gepaste manier ingespeeld op studenten met “verleden” Studenten zeer betrokken, de presentatie was erg duidelijk. Er hebben studenten achteraf nog hun nummer doorgegeven voor een persoonlijk gesprek.