Informatie voor professionals

Hoe te handelen bij mensenhandel?

Helse Liefde kan gecontacteerd worden door ouders, verzorgers, professionals van onder andere onderwijs-, zorg- en veiligheidsorganisaties om af te stemmen rond situaties en casuïstiek. Het eerste advies biedt vaak al veel ondersteuning voor de hulpvrager.

Na de ontdekking/ onthulling van de problematiek is het eerste aandachtspunt het nemen van maatregelen in verband met de veiligheid van de cliënten.

In de startfase van de hulpverlening zijn er verder twee aandachtspunten:

Een standaard aanbod van drie gesprekken, noem het consultatie, biedt ruimte voor zorgvuldigheid en geeft cliënten en hulpverleners ruimte en tijd om een goede afweging te maken.

Cliënten kunnen stilstaan bij wat het voor hen betekent om hulp te ontvangen en wat ze daarbij nodig hebben en hulpverleners kunnen een genuanceerd hulpverleningsadvies naar voren brengen.

Gezien de complexiteit van de problematiek en de uiteenlopende/ vaak tegenstrijdige belangen binnen een cliëntsysteem kan het van meerwaarde zijn om de drie gesprekken door twee hulpverleners te laten voeren. We kunnen hierin maatwerk leveren.

1-2-3-consultatie

Professionals uit Noord-Limburg kunnen een gratis consult inplannen via 1-2-3-consultatie. Kom je uit een gemeente van Noord-Limburg en bij je gecontracteerd door deze gemeente? Dan betaalt de gemeente deze consulten. Voor gecontracteerde professionals uit deze regio zijn de consulten dus gratis. Bekijk de website van 1-2-3-consultatie hier.

Consulten buiten regio Noord-Limburg

Professionals uit andere regio’s ontvangen van ons een factuur voor het advies of de consultatie die gevraagd wordt. De kosten hiervan kunnen vaak verhaald worden op de gemeente wanneer de organisatie gecontracteerd zorgpartner is van de gemeente. Mochten hierover vragen zijn dan kan je gerust contact met ons opnemen. De inkomsten van deze consulten worden door Helse Liefde gebruikt om de consulten aan slachtoffers en gezinnen gratis te kunnen aanbieden.

Hulpverleningsteams verder helpen

Deze complexe problematiek heeft impact op de professional.

Bij teams van hulpverleners (bijvoorbeeld in de residentiële hulpverlening) zie je dat deze problematiek kan zorgen voor tweedeling in het team, voor ongeloof en verwarring, soms gaan we zoeken naar de waarheid. Je loopt risico om de verbinding met elkaar te verliezen terwijl je elkaar hard nodig hebt.  We gaan samen op zoek naar het gemeenschappelijke belang: het kind. We proberen iedereen weer op één lijn te krijgen.

Teams kunnen handelingsverlegen zijn. Professionals leren bij ons goed te signaleren en krijgen handvatten om te handelen. Je krijgt een toolkit en de samenwerking wordt versterkt, ook met ketenpartners. Intervisie en supervisie zijn belangrijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Neem direct contact met ons op
Professionals die contact met ons willen opnemen kunnen een bericht achter laten of bellen. Onze contactgegevens staan op de contact pagina. Wij nemen altijd binnen 24 uur contact met je op.

 

Verzenden

Ons trainingsaanbod