Training samenwerking politie en hulpverlening

1-daagse cursus

Algemene informatie

Een 1-daagse scholing gericht op het leren verbeteren van de aanpak van casuïstiek die door de hulpverlening wordt begeleid en een politioneel onderzoek vereist.

Doel: De inhoud van deze scholing richt zich op problemen tijdens de samenwerking of overdracht tussen politie en hulpverlening. Er wordt aandacht besteed aan bewijsvoering, gespreksvoering, factoren die de casuïstiek kunnen beïnvloeden, criteria voor rapportage, geheimhouding en conflict van plichten. De inhoud van de onderwerpen wordt op basis van casuïstiek en workshops vormgegeven.

Voor wie?

Deze trainingen zijn voornamelijk gericht op counselors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen, politie en schoolpersoneel (zoals mentoren, zorg coördinatoren en vertrouwenspersonen). Tevens voor geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.