Open je ogen voor mensenhandel

Symposium 2024

Woensdag 29 mei 2024

Expertisebureau Helse Liefde wil jullie graag meenemen in de thema’s waar wij dagelijks mee werken. Seksuele uitbuiting, Criminele uitbuiting, Afhankelijkheidsrelaties, Intieme Terreur en Eergerelateerd geweld. Hierbij focussen wij niet alleen op (potentieel) slachtofferschap, maar ook op (potentieel) daderschap en werken wij nadrukkelijk met de gezinnen en met ervaringsdeskundigen. 

Praktisch

Datum: woensdag 29 mei 2024
Tijd: 9:15-17:00 uur
Locatie: Bergerweg 23 6085 AS Horn (Pactum, Beatrixzaal) 
Kosten: 140 euro per persoon incl lunch, hapje en drankje

Na het aanmelden ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je een keuze kan maken voor de deelsessies en je dieetwensen kan doorgeven. We proberen iedereen bij de deelsessie van hun keuze te plaatsen maar kunnen dit niet garanderen.

Inloop vanaf 8.45 uur, start om 9:15 uur

9.30 – 10.15 uur
Mensenhandel en de impact op het gezin: waar liggen kansen?- Dominique Hollman- van Munster 

10.15 – 10.35 uur
Ervaringsverhaal door ervaringsdeskundige

Pauze

11.00 -12.15 uur
1e ronde verdieping sessies

Lunchpauze

13.30 – 14.00 uur
Ervaringsverhaal Chantal Buil

14.15 – 15.00 uur
2e ronde verdieping sessies

Pauze

16.00-16.15 uur
Afsluiting door ervaringsdeskundige Roel Verheggen

16.15 -17.00 uur
Napraten hapje en drankje en mogelijkheid tot netwerken

Deelsessies ronde 1

Hoe bouw je een veilige werkrelatie op met een jongen / jongeman die beschuldigd wordt / is van seksueel misbruik.

Waar moet je op letten?

Wat is je taak, je zorgtaak en hoe onderscheid je dat van een juridische / straffende rol?

Wat is er nodig zodat de cliënt jou toelaat in zijn binnenwereld?

Hoe doe je dat met andere cliënten / slachtoffers?

Wat is er nodig aan ondersteuning van collega’s, organisatie.

Bouwstenen / stappen en betrekken van de context in de hulpverlening.

Welke beelden leven er in media en samenleving over plegers van seksueel misbruik en hoe ga je daarmee om in de hulpverlening?

Inzet van de methode van het Vat van Zelfwaardering om stress te signaleren en er beter mee om te gaan. Eerste stappen naar gedragsverandering.

Door de ogen van een hond.
Hallo allemaal mijn naam is Ben en ga met mijn honden Indy en Shanti onvoorwaardelijke relaties aan met jongeren met een behoorlijke spreekwoordelijke rugzak.

Om een eerlijke relatie aan te gaan met iemand dien je er open in te gaan, zonder verwachtingen.
En toch lezen we dossiers, checken we de buitenkant en beoordelen we gedrag en vinden er wat van. Vaak gaan we dan symptoom gericht te werk.
En werkt dat dan is mijn vraag?

Sinds geruime tijd probeer ik door de ogen van de hond naar jongeren te kijken, leren voelen en ervaren wat er nodig is. Niet omdat het op het programma staat maar omdat dit nú nodig is.

Het kind bepaalt samen met de hond het tempo van het bouwen van de eerlijke relatie.
Door de ogen van de hond.

Rouw en verlies bij slachtoffers van mensenhandel is vaak een diepgaand, langdurig en emotioneel proces. Slachtoffers hebben niet alleen te maken met het verlies van vrijheid, eigenheid en autonomie, maar ook het verlies van de mensenhandelaar. Dit laatste is vaak emotioneel en moeilijk te begrijpen voor het slachtoffer zelf maar ook voor de omgeving.

Voor het gezin/netwerk is er een verlies van de persoon zoals ze die kenden vóór de uitbuiting, en soms een gevoel van falen omdat ze de situatie niet eerder hebben kunnen herkennen of voorkomen. De onzekerheid over het welzijn van het slachtoffer kan leiden tot een voortdurend rouwproces, zelfs als het slachtoffer inmiddels in veiligheid is.

Professionals kunnen een cruciale rol hebben in herstel en verbinding en gebruik maken van verschillende hulpmiddelen om zowel het slachtoffer als het gezin/netwerk inzicht ite geven in rouw en verlies.

Bij deze workshop gaan we de diepte in over het belang van professionele communicatie met betrekking tot seksualiteit en intimiteit bij jongeren in de jeugdzorg en onderwijs. Als zorg- en onderwijsprofessionals is het cruciaal om zorgvuldige afwegingen te maken, vooral in het kader van veiligheid en het identificeren van seksueel grensoverschrijdend gedrag (denk aan de meldcode).

Hoe kunnen we deze afwegingen grondig maken? Om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en er effectief op te reageren, is het van belang dat we ook een goed begrip hebben van wat gezond seksueel gedrag inhoudt. In deze workshop gebruiken we het stuurwiel van het Vlaggensysteem als een praktisch instrument om eerst onze eigen normen, waarden, blinde vlekken en overtuigingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te (h)erkennen.

Vervolgens zullen we aan de hand van een teamoefening werken aan het formuleren van een centrale visie, normering, toetsing en het ontwikkelen van mogelijke handelingsperspectieven.

Samen gaan we op zoek naar een effectieve en gezamenlijke aanpak, zodat we als professionals kunnen bijdragen aan een veilige omgeving voor jongeren.

Deelsesies ronde 2

Verhaal van een ervaringsdeskundige. 

‘Roel belandde op zijn 25e in een destructieve afhankelijkheidsrelatie waarin sprake was van seksueel misbruik en uitbuiting. Na twintig jaar wist hij uiteindelijk de relatie te verbreken. De schuld en schaamte waren groot. Waarom was hij zo lang gebleven? 

Roel vertelt openhartig over zijn ervaringen waarbij inzicht gegeven wordt in de patronen die leiden tot dergelijke relaties. En vooral: wat is er nodig om dit te voorkomen of om slachtoffers (eerder) te helpen. 

Mijn naam is Burcu en ik sta voor een wereld waar eer gewaardeerd wordt zonder dat het ten koste gaat van iemands welzijn. Ik nodig jullie tijdens de workshop uit om samen met mij een cruciaal gesprek te voeren over een kwestie die de fundamenten van onze samenleving raakt.

Eer, een waardevol concept dat in verschillende culturen wordt gekoesterd, mag nooit een rechtvaardiging zijn voor schaamte, dwang, verstoting en geweld. In deze workshop gaan we dieper in op de complexiteit van eer gerelateerd geweld, waarbij we niet alleen de culturele context begrijpen, maar ook de impact ervan op individuen en gemeenschappen.

Als jeugdhulpverlener en trainer gespecialiseerd in eer gerelateerd geweld, ben ik toegewijd aan het delen van kennis en het creëren van bewustwording bij professionals. Samen zullen we onderzoeken hoe we als professionals, als gemeenschap en als samenleving kunnen bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van eer gerelateerd geweld. We zullen praktische vaardigheden ontwikkelen, inzichten delen en gezamenlijk streven naar een wereld waarin eer synoniem staat voor wederzijds respect, gelijkheid en menselijke waardigheid.

Laten we de kracht van kennis en begrip benutten om een verschil te maken in het leven van degenen die getroffen zijn door eer gerelateerd geweld.

Chantal Buil (ervaringsdeskundige) en Destiny Komarica (zorgprofessional) gaan jullie tijdens een interactieve workshop meenemen in de wereld van intieme terreur. 

Vanuit de persoonlijke ervaringen van de ervaringsdeskundige en vanuit het oogpunt van de zorgprofessional krijgen jullie tips en tools.

Patty en Adelisa nemen jullie in de workshop mee met hoe een mensenhandelaar werkt. We richten ons specifiek op seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting.

Hoe kun je goed signaleren als leerkracht en wat kun je vervolgens doen met die signalen. We zetten in op bewustwording en maken concreet wat je kunt doen als leerkracht.

Aanmelden

Na het aanmelden krijg je een mail (paar dagen later) met een link naar een formulier waar je je keuze kan maken voor de deelsessies en dieetwensen kan doorgeven. We proberen iedereen bij de deelsessie van hun keuze te plaatsen maar kunnen dit niet garanderen.

Vragen?

Voor alle vragen over het symposium kan je contact opnemen met Meike via onze contactpagina.

Tot 29 mei!