Mensenhandel is dichterbij dan je denkt

Voor gedragswetenschappers

Algemene informatie

Werk jij met casuïstiek mensenhandel? Begeleid jij collega’s en teams die te maken hebben met mensenhandel? Voel je zelf onmacht en wil je ook jouw collega’s weer meer in hun kracht zetten zodat zij vanuit kracht handelen in plaats vanuit (on)macht bij deze specifieke casuïstiek Mensenhandel?

Dan is deze 3-daagse training, met als basis Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in ouderbegeleiding, iets voor jou en je team of de teams die jij coacht en begeleidt.

Je verkrijgt:

 • Inzicht in statistische probleemstelling en feitelijkheden, cijfers. Wij focussen in de training vooral op seksuele uitbuiting
 • Kennis van de definities en informatie over slachtoffers en mensenhandelaren (loverboys/girls)
 • Uitgebreide informatie over slachtoffers, hun emotionele kwetsbaarheid en hoe daders hier gebruik van maken
 • Signalering slachtoffers en daders via taxatiemethoden
 • Inzicht in algemene hulpverleningsmogelijkheden
 • Kennis van screening en aanpak probleemsituatie
 • Inzicht in de methoden en (on)mogelijkheden hulpverlening
 • Inzicht in het gezinssysteem als mensenhandel je gezin raakt
 • Gezinsdynamiek, processen en keuzemogelijkheden
 • Toepassen 3-fasen model
 • Vergroting van beschermende en herstellende vaardigheden
 • Mogelijkheden efficiënte interventies
 • Eergerelateerd geweld
 • Een toolbox aan interventies en werkvormen voor jou als gedragswetenschapper, gedragsdeskundige, teamcoach en professional in het sociale domein.

Wat kun je verwachten?
Ontdek de essentie van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet in de context van mensenhandel (seksuele uitbuiting). Gedurende 3 dagen, zowel online via onze beveiligde leeromgeving (Carla Stals Academy) als in persoonlijke bijeenkomsten, delen we kennis, verdieping en praktische oefeningen met behulp van voorbeelden en eigen casuïstiek. Als gedragswetenschapper, gedragsdeskundige, teamcoach of professional focus je op het coachen van collega’s en teams in de basishouding en interventies van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, met een specifieke focus op casuïstiek rondom mensenhandel. Een waardevolle toolbox met diverse werkvormen wordt aangereikt om je ondersteuning te versterken. De 3e dag is een praktijkdag samen met een ervaringsdeskundige.

Voor wie?

Deze training is gericht op gedragswetenschappers en gedragsdeskundigen.

Voor andere beroepen is deze training meer geschikt. 

Review: Luuk - jeugdzorgwerker
Lees verder
De cursus van Helse liefde was divers, leerzaam en zeer indrukwekkend. Het raakte veel aspecten wat wij als jeugdzorgwerkers op de behandelgroep tegen komen of nodig hebben. Tijdens de cursus hebben we veel geleerd over signaleren, de verdieping waar de dingen die spelen voor staan, kijken vanuit een ander perspectief, gespreksvoering met een ervaringsdeskundige en het krijgen van meer handvaten hoe situaties aan te vliegen, of waar om hulp te vragen wanneer dit nodig is, maakt het een zeer complete cursus. Je leert meerdere ‘helse liefdes’ herkennen en krijgt inzicht in wat ondersteuning kan bieden om de verbinding met de jongere niet te verliezen. Er worden interventies aangeboden hoe je het gesprek aan kunt gaan met de jongere, waarbij psycho-educatie een grote rol speelt. Je leert waarom en hoe het netwerk van de jongere belangrijk is in deze vreselijke situatie en wat jij als hulpverlener kan doen om hen hierin te betrekken en te ondersteunen. De cursus heeft een goede afwisseling tussen theorie en praktische vraagstukken, tussen informatief en interactief en wordt voornamelijk op een erg fijne en duidelijke manier gegeven. Er wordt op een indrukwekkende en erg leerzame manier gebruik gemaakt van ervaringsdeskundige die hun verhalen delen en met ons het gesprek aangaan over wat wij als hulpverleners kunnen doen. Door dit op een creatieve interactieve manier in te zetten, word je tijdens de cursus echt aan het denken gezet. De cursus van Helse liefde is meer dan een aanrader.