Trainingen Helse Liefde

Waarom trainen?

In Nederland is het onderwerp ‘loverboys’ of ‘pooierboys’, oftewel mensenhandel, een steeds actueler onderwerp geworden. Alarmerende signalen, berichtgevingen door de media en probleemsituaties binnen de hulpverlening ondersteunen deze actualiteit.

Gezien de complexiteit en de vele invalshoeken is op 6 april 2010 ‘Helse Liefde ‘ opgericht, die zich volledig op dit probleemgebied en mogelijkheden van ondersteuning aan ouders en sociale omgeving, onderwijs en voorlichting richt.

Over onze trainingen

Voor een goede professionele begeleiding heeft Helse Liefde een 2-daagse basis opleiding ontwikkeld die hulpverleners en geïnteresseerden voldoende kennis en adviezen biedt om met de meest verschillende problemen binnen dit onderwerp aan de slag te gaan. Het kennisgebied omvat (potentiële) slachtoffers, daders, ouders, hulpverlening alsook de processen betreffende interacties, gevolgen en mogelijkheden van aanpak en begeleiding.

De grondgedachte van de basis bij- en nascholing is: de daders richten zich op de emotionele kwetsbaarheid van de potentiële slachtoffers en niet altijd op het verliefd maken van het slachtoffer. Zij passen emotionele, manipulerende tactieken toe die juist gericht zijn op de kwetsbaarheid van het slachtoffer.

Voor het begeleiden van het gezinssysteem is een 2-daagse vervolgcursus ontwikkeld die zowel een introductie is op problemen in het gezinssysteem als op eer gerelateerde problemen. Als basis voor de opleiding is het ´3-fasen model´ ontwikkeld dat in de praktijk heel efficiënt blijkt te werken.

Gezien het feit dat ruim 40% van de slachtoffers een allochtone achtergrond of migrantenachtergrond bezitten, moet de aanpak en begeleiding anders plaatsvinden. Specifieke problemen kunnen de begeleiding van slachtoffer en sociale systeem ernstig beïnvloeden. We bieden een 1-daagse introductiecursus aan over eergerelateerd geweld.

Voorlichtingen op scholen, preventie-activiteiten, adviesgesprekken en specifieke opleidingen voor professionals kunnen aangevraagd worden bij Meike Janssen, administratie@helseliefde.nl, 0643618359.
Je krijgt een offerte op basis van je wensen en onze mogelijkheden toegezonden.

Onze trainingen

Training Seksuele Uitbuiting Mensenhandel (loverboy) basis

Training Ouder-/ Gezinsbegeleiding

Training Eergerelateerd Geweld