Huiselijk geweld

Slachtoffers huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt in de kern voort uit onmacht maar kent verschillende dynamieken: gevoelens van machteloosheid kunnen leiden tot een strijd om de macht. Hierbij wordt er geprobeerd om gevoelens van onmacht te bestrijden. Hoewel het uitoefenen van macht in alle relaties een rol speelt is dit bij huiselijk geweld schadelijk. Meestal voor zowel slachtoffer als pleger. 

In sommige situaties is er sprake van machtsmisbruik. Ook hier kunnen gevoelens van machteloosheid aan ten grondslag liggen. Echter is de dynamiek van strijd om de macht verschoven naar het uitoefenen van macht van de ene persoon naar de ander. Het gaat hier om uitzonderlijke situaties die veel risico met zich meebrengen. Kenmerkend voor deze dynamiek is dat slachtoffers extra kwetsbaar zijn, zich niet goed in veiligheid kunnen brengen en er sprake kan zijn van extreem geweld. 

Huiselijk geweld vraagt van hulpverleners een specifieke aanpak met kennis van voorgenoemde dynamieken en systemisch werken. Helse Liefde kan je hierbij helpen. Neem gerust contact met ons op.

De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. 

Bron: Rijksoverheid.